Wie een woning aankoopt met en laag KI (kadastraal inkomen) en aan een aantal voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor 50% vermindering op registratierechten. Dat noemen we het ‘klein beschrijf’. Ontdek hier of jij ervoor in aanmerking komt, en wat je ervoor moet doen.

klein beschrijf

Voorwaarden voor klein beschrijf

De belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn als volgt:

  • Het kadastraal inkomen mag niet meer dan 745 euro bedragen, voor wie 0-2 kinderen heeft.
  • Het mag niet meer dan 845 euro bedragen, voor wie 3-4 kinderen heeft.
  • Niet meer dan 945 euro, voor wie 5-6 kinderen heeft.
  • Voor wie 7 of meer kinderen heeft, mag het KI niet meer dan 1045 euro bedragen.

Voor de berekening van bovenstaande bedragen wordt er ook rekening gehouden met andere onroerende goederen die je bezit op het moment van de aankoop. Er wordt echter geen rekening gehouden met:klein beschrijf

  • Goederen die je in blote eigendom bezit en die je geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn.
  • Goederen die je in volle eigendom bezit, en die je in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het KI van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maximum.
  • Domicilieerde je je binnen de 3 jaar in de aangekochte woning, dan behoud je je domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar.
  • Je bent een natuurlijk persoon.
  • Het volledige goed is van jou.
  • De volle of blote eigendom is van jou.

Bedrag

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, heb je recht  op het klein beschrijf van 5% in plaats van de normale 10%. Op een aankoopsom, zonder kosten, van € 200.000 betaal je zo maar € 10.000 registratierechten dankzij het klein beschrijf.

UPDATE 2020: Sinds 1 januari besliste de Vlaamse Regering om het stelsel van registratierechten aan te passen. Hierdoor vielen de noemer ‘klein beschrijf’ en ‘groot beschrijf’ weg.
Bekijk hier de pagina van de Vlaamse Overheid omtrent registratierechten

Nog op zoek naar een nieuwbouwappartement? Ontdek hier het aanbod aan appartementen.