Skip to main content
Business flatsZeebrugge

Zeebrugge investeert in de nieuwe Visartsluis

Zeebrugge blijft een buurt in ontwikkeling en opwaardering. In 2016 werd het startschot gegeven voor het project ‘de nieuwe Visartsluis’, een initiatief dat werd ondernomen door de Vlaamse Regering. Dit ambitieuze project heeft tot doel de toegankelijkheid van de achterhaven in Zeebrugge te verbeteren en omvat tevens een algehele aanpak van de omgeving.

Het project in Zeebrugge bestaat uit vier verschillende fasen: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. Momenteel zijn we al aanzienlijk gevorderd in de uitwerkingsfase.

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om de haven van Zeebrugge toekomstbestendig te maken. Concreet zullen de volgende zaken worden gerealiseerd:

  1. De vervanging van de huidige Visartsluis door een grotere nieuwe sluis, waardoor de achterhaven toegankelijk wordt via een tweede weg. Hierdoor hoeft niet al het maritieme verkeer gebruik te maken van de Pierre Vandammesluis. Dit zal de doorstroming van het scheepvaartverkeer verbeteren, zelfs bij defecten of druk verkeer.
  2. De aanleg van een nieuwe nationale weg om de mobiliteit en het verkeer in en rond Zeebrugge te verbeteren.
  3. De verbetering en vernieuwing van de infrastructuur in en rond de Visartsluis met als doel de leefbaarheid te optimaliseren en een aangename leef-, woon- en werkomgeving te creëren.

Tijdens de onderzoeksfases werden alle belanghebbenden betrokken en werd hun input verzameld. Op basis van deze input werd de Visartsite geselecteerd als de locatie voor de nieuwe zeesluis. Na uitgebreide onderzoeken en meerdere informatieve en participatieve bijeenkomsten met de buurt is het definitieve inrichtingsinitiatief vastgesteld, uit meer dan 20 verschillende voorstellen.

Nieuwe plannen Visartsluis

Wat betekent dit concreet voor de Holiday Suites Zeebrugge-site? De Holiday Suites Zeebrugge-site bevindt zich op slechts enkele tientallen meters afstand van de nieuwe sluis. Tussen de site en de sluis ligt momenteel een groene ruimte (park) die het verblijf in de buurt aangenaam maakt. Er wordt ook onderzocht waar enkele sport- en recreatieterreinen precies worden gepland. Bovendien wordt de mobiliteit verbeterd door de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden rond het Holiday Suites-gebouw.

Plannen Visartsluis

Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen in Zeebrugge? Op de informatieve website van de overheid kun je het uitgebreide plan bekijken van de aanstaande werkzaamheden.

Heb je interesse in één of meerdere investeringsmogelijkheden in Holiday Suites Zeebrugge? Bekijk hier de projectpagina om meer te weten te komen over de beschikbare kansen.

Leave a Reply