Een kasbon is een door een kredietinstelling uitgegeven obligatie. Een financiële instelling bevestigt dat ze een bepaald bedrag in ontvangst heeft genomen en dat ze deze som zal teruggeven na verloop van een bepaalde periode. Een lening, dus. Boven op deze som kan de schuldeiser nog een rente oftewel interest verwachten. Maar wat nog? Dat lees je hier.

kasbon

Kasbon

Als je een kasbon aanschaft, leen je je geld uit aan je bank. In ruil voor dat geld betaalt de bank je een bepaalde interest op je investering. Die interesten kunnen worden uitbetaald op vaste momenten tijdens de looptijd van je kasbon, of in het geheel als de kasbon afloopt.

Op de interesten betaal je ook roerende voorheffing. Die bedraagt 27%, en wordt door de bank afgehouden. Op de vervaldag van je bon krijg je het geleende bedrag terug van de bank.

Verschillende soorten kasbons

De kasbon verschilt naargelang de looptijd, die varieert van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Daarnaast verschilt de intrest en de uitbetaling ervan tussen verschillende kasbons.

  • Kapitalisatiebons: de interest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar hij wordt bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat hij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvang je dan je kapitaal en alle intresten samen.
  • Een variant hierop zijn de kasbons met periodieke rente: je krijgt op regelmatige tijdstippen intrest (bv. maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks). Dat is handig als je regelmatige inkomsten wilt.
  • Gewone kasbons: de rente is onveranderlijk en je krijgt jaarlijks je intrest.
  • Kasbons met progressieve rente: je krijgt jaarlijks intrest uitbetaald, maar de intrestvoet stijgt met de tijd.

Kasbons (ver)kopen

Je kan elk moment bij je bank langsgaan om een kasbon te kopen. Zij zullen met jou overlopen welke interest zij je kunnen aanbieden, en een handtekening later ben je trotse belegger.

Als je je kasbon wil verkopen, kan je bank ze terugkopen. De waarde die je daarvoor krijgt hangt af van de interestvoeten op de markt en de kosten die de bank aanrekent. Je zal meestal minder dan je startkapitaal terugkrijgen van de bank.

Je kan je kasbon ook onderling verkopen, maar dat wordt minder gedaan.

Eerder op zoek naar tastbare investering in vastgoed? Ontdek hier alle projecten