De vergrijzingsgolf in West-Europa, België inclusief, is een feit. Daaraan twijfelt niemand nog. Zelfs nu, aan het begin van de 21e eeuw zijn de tekenen al duidelijk zichtbaar. Ontdek hier waarom je moet investeren in een serviceflat. 

Kranten blokletteren dat als de voorspellingen over dit fenomeen uitkomen, het huidige aantal zestigplussers over 40 jaar verdubbeld zal zijn. Doemdenkers verkondigen dat de situatie ernstig is. Ons land zou niet voorbereid zijn op de vraag van ouderen naar aangepaste voorzieningen. Daarbij verwijzen ze vooral naar het nu reeds nijpende tekort aan woongelegenheden voor ouderen. Dit is een van de redenen waarom investeren in een assistentiewoning of serviceflat in de lift zit.

De populariteit van assistentiewoningen groeit

In elk geval is de groeiende populariteit van assistentiewoningen evenzeer een feit. Zodra de kinderen het nest uitvliegen, besluiten vele koppels om hun huis te verkopen en in de plaats een aangepaste woning te kopen. In sommige gemeenten kan men eenerkende assistentiewoning reeds vanaf 55aanvragen, zelfs al heeft men die assistentie nog lang niet nodig. Voor de meeste gemeenten is de minimumleeftijd echter 65 jaar.

Assistentiewoning, een juridisch geregeld concept

In 1985 werden in een Besluit van de Vlaamse regering de normen vastgelegd waaraan een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. Sinds 2012 veranderde de benaming van serviceflatnaar assistentiewoning,en kreeg ze ook een ander statuut.

Er is dus wel degelijk een verschil. Een serviceflat hoeft niet aan specifieke normen te voldoen. Een assistentiewoning is echter officieel erkend door de Vlaamse overheid en moet aan strenge eisen beantwoorden om een kwaliteitslabel te ontvangen. Vroeger was het bouwen en verbouwen van aangepaste woningen eerder een overheidsaangelegenheid. Nu is het vergelijkbaar met een geprivatiseerd overheidsbedrijf. Daar kan ook u vruchten van plukken.

Wat u mag verwachten bij het investeren in een serviceflat of assistentiewoning? 

Allereerst het goede nieuws, de vraag is momenteel nog steeds groter dan het aanbod. Het loont dus nog de steeds moeite om te investeren in een assistentiewoning of serviceflat als slimme belegging. Realiseer u dat het gaat om een belegging op lange termijn. In de loop der jaren kan er uiteraard wel wat veranderen. 

Begrijp het grote verschil tussen serviceflats en assistentiewoningen. Een woning die door de Vlaamse overheid of het Brussels Gewest erkend wordt, heeft een veel grotere kans op verhuring of verkoop. 

Misschien allerbelangrijkst, laat u steeds goed informeren. Bij Alysee ondersteunen we ondertussen reeds 40 jaar onze klanten bij het maken van de juiste keuzes qua veilige vastgoedinvesteringen, of dat nu een tweede verblijf of assistentiewoning is. Neem vrijblijvend contact op met ons en dan verkennen we samen of een assistentiewoning voor u de geschikte oplossing is.