Indien u uw patrimonium wilt uitbouwen, maar zelf nog wil genieten van het vastgoed, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er van uitgaande dat u uw patrimonium uitbouwt met het oog op een goede toekomst voor uw kinderen, dan kiest u er best voor de formule van gesplitst aankopen. Wat zijn hier nu precies de voordelen van en welke voorwaarden zijn hier aan verbonden?

gesplitst aankopen

gesplitst aankopen: algemeen

Wanneer ouders het een woning aankopen en het vruchtgebruik hiervan willen behouden, maar de blote eigendom ervan aan de kinderen willen geven, dan kan dit. Het kan bovendien ook enkele fiscale voordelen opleveren. Vanzelfsprekend dienen er wel een aantal regels worden nageleefd.

Oorspronkelijk werd het fenomeen van gesplitst aankopen vooral gebruikt bij de aankoop van een tweede verblijf. Vandaag de dag, echter, wordt het steeds meer gebruikt voor bijna elke vastgoedinvestering. Dit gaat van de aankoop van appartementen met verhuurservice/verhuurgarantie tot studio’s of Holiday Suites tot zelfs parkings en hotelkamers. Een gesplitste aankoop is dan ook een ideaal “achterpoortje” als u onroerende goederen aankoopt waarbij u wil profiteren van de inkomsten of het eventueel zelf wil bewonen, maar wanneer u het later wil overlaten aan uw kinderen zonder hier belastingen op te betalen.

Fiscale voordelen: voorwaarden

Om te kunnen genieten van de fiscale voordelen bij gesplitst aankopen dient u te voldoen aan enkele voorwaarden. Zo dienen ouders en kinderen elk hun eigen deel te betalen. De ouders betalen dus een som voor hun vruchtgebruik, terwijl de kinderen een bepaalde som betalen voor de blote eigendom.

Enkel wanneer u kinderen kunnen aantonen dat ze effectief een bepaalde som hebben betaald bij de aankoop van het vastgoed, pas dan dienen de kinderen geen successierechten te betalen op het overgedragen vastgoed.

Vanzelfsprekend zijn er nog heel wat kinderen die, op het moment dat de ouders het vastgoed aankopen, niet in staat zijn om de benodigde som geld op tafel te leggen. Daarom kunt u er als ouder voor kiezen om uw kind het benodigde bedrag te schenken. Dit doet u best via een Belgische notaris (kostprijs ongeveer €1500). Daarnaast wordt u ook aangeraden om deze gift te registreren bij een registratiekantoor. Je betaalt dan 3 procent schenkingsrechten op het geld dat wordt gegeven. Dit is sinds 12 juni 2018 geen vereiste meer, maar wordt dus wel nog steeds aangeraden. Aangezien u toch nog erfrechten dient te betalen, wanneer u geen gebruik maakte van een registratiekantoor, indien de ouders sterven binnen de 3 jaar.Al deze kosten opgeteld, ligt het te betalen bedrag nog steeds een stuk lager dan de toekomstige successierechten die men zou moeten betalen.