Skip to main content

Dalende vraag, stijgende prijzen en investeringskansen

De vastgoedmarkt aan de Belgische kust staat voor interessante uitdagingen. Volgens de recente Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat vertoont die markt een opvallend microklimaat: een daling in de vraag naar appartementen gecombineerd met een forse stijging van de prijzen. Een paradoxaal scenario dat om een diepere analyse vraagt.

In 2023 registreerde de vastgoedmarkt aan de Belgische kust een scherpe daling van het aantal verkopen, met een afname van bijna een vijfde ten opzichte van het voorgaande jaar. Die afname is opmerkelijk, vooral door de sterke vraag die tijdens de coronapandemie werd waargenomen. Ondanks de dalende vraag, blijven de prijzen stijgen, met een gemiddelde toename van 7,1% voor kustappartementen en zelfs 14% voor dijkappartementen.

Waarom stijgt de prijs, maar daalt de vraag aan de Belgische kust?

Er zijn verschillende trends in het kustvastgoed die bijdragen aan een situatie waarin de prijzen stijgen, maar de vraag daalt:

Als eerste de verzadiging van de markt. Na een periode van ongekende vraag, vooral tijdens de hoogtepunten van de coronapandemie, zou het kunnen dat we de verzadiging van de markt naderen. Potentiële kopers hebben mogelijks al geprofiteerd van de piekperiode, wat kan resulteren in een afnemende vraag.

Ten tweede de economische onzekerheid. De stijgende prijzen kunnen potentiële kopers afschrikken, vooral door de aanhoudende economische onzekerheid. Met zorgen over toekomstige economische omstandigheden zijn mensen misschien terughoudender in het nemen van grote financiële stappen, zoals het kopen van een appartement aan de kust.

Daarnaast speelt schaarste een belangrijke rol, vooral bij dijkappartementen. De beperkte beschikbaarheid van die panden, gecombineerd met een groeiende vraag vanuit binnen- en buitenland, zorgt voor een opwaartse druk op de prijzen. Bovendien wordt vastgoed aan de kust vaak gezien als een waardevaste investering, wat de bereidheid van kopers om hogere prijzen te betalen versterkt.

Hoewel de vraag naar kustvastgoed afneemt, leiden bovenstaande trends ertoe dat de prijzen blijven stijgen. Het is een complexe en dynamische markt waarin diverse factoren samenkomen om de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt te bepalen.

Investeren in kustvastgoed: dé stabiele optie

Ondanks de dalende vraag en de stijgende prijzen blijft investeren in vastgoed aan de Belgische kust een aantrekkelijk aanbod. Hier zijn een paar redenen waarom dit het juiste moment zou kunnen zijn om in actie te komen:

Kustvastgoed staat bekend om zijn stabiliteit op lange termijn. Zelfs in tijden van economische onzekerheid blijft het een veilige haven voor investeringen.

Hoewel de vraag momenteel is gedaald, blijft de Belgische kust een populaire bestemming voor toeristen op lange termijn. Door te investeren in kustvastgoed worden verhuurinkomsten gegenereerd, waardoor je kan profiteren van toekomstige groei, zelfs tijdens perioden van verminderde vraag.

Naast zijn investeringspotentieel biedt de kust ook een hoge levenskwaliteit. Prachtige stranden, bruisende steden en een actief sociaal leven maken het een aantrekkelijke locatie om te wonen, werken of ontspannen.

Kortom, ondanks de schijnbare tegenstrijdigheden in de vastgoedmarkt aan de Belgische kust, blijft die een aantrekkelijke bestemming voor jou. Met de juiste strategie en een langetermijnvisie kunnen vastgoedinvesteringen aan de kust nog steeds lonend zijn.

Heeft u interesse om te investeren aan de kust? Neem zeker hier eens een kijkje!