Zeebrugge blijft een buurt in ontwikkeling en opwaardering

In 2016 gaf men het startschot van het nieuwe project ‘de nieuwe Visartsluis’. Destijds nam de Vlaamse Regering de beslissing om dit proces op te starten. Concreet wordt de toegankelijkheid van de achterhaven in Zeebrugge verbeterd, waarbij men direct ook een hele omgevingsaanpak naar voor schuift.

Deze opdracht in Zeebrugge bestaat uit vier verschillende onderdelen: de verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase. Intussen zijn we al ver gevorderd in deze uitwerkingsfase.

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen om de haven van Zeebrugge een duwtje in de rug te geven en deze klaar te maken voor de toekomst. Concreet worden volgende zaken gerealiseerd:

  • De vervanging van de huidige Visartsluis door een grotere, nieuwe sluis. Hierdoor wordt de achterhaven ook toegankelijk via een tweede weg en is niet al het maritieme verkeer aangewezen op de Pierre Vandammesluis. Bij defect of druk verkeer kan de vlotte doorstroming van het scheepsvaartverkeer gegarandeerd worden.
  • De aanleg van een nieuwe nationale weg, die voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer moet zorgen in en rond Zeebrugge.
  • De verbetering en vernieuwing van infrastructuur in en rond de Visartsluis, om zo de leefbaarheid te optimaliseren. Bedoeling is om een aangename leef-, woon- en werkomgeving te creëren.

Tijdens de onderzoeksfases werden alle belanghebbenden mee verzameld rond de tafel om hun input te kunnen afleveren. Met deze bagage werd de Visartsite gekozen als locatie voor de nieuwe zeesluis.

Na de onderzoeksronde en meerdere info-en participatiemomenten voor de buurt, is het inrichtingsinitiatief definitief vastgelegd. Dit ontwerp werd gekozen uit meer dan 20 verschillende initiatieven.

 

Wat betekent dit concreet voor de Holiday Suites Zeebrugge – site?

Zoals hieronder zichtbaar is, zal de Holiday Suites Zeebrugge-site op enkele tientallen meter te vinden zijn van de nieuwe sluis. Tussen de site en de sluis staat momenteel een groene ruimte (park) ingevuld, waardoor het uiteraard aangenaam verblijven zal zijn in de buurt. Momenteel onderzoekt men ook nog waar men exact enkele sport-en recreatieterreinen wil inplannen. Voorts wordt de mobiliteit ook nog verbeterd door middel van enkele nieuwe fiets- en wandelpaden rond het Holiday Suites gebouw.

 

­

Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen in Zeebrugge? Op de informatieve website van de overheid kan je het uitgebreide plan bekijken van de aankomende werken.

Heb je interesse in één of meerdere investeringsopportuniteiten in Holiday Suites Zeebrugge? Bekijk hier de projectpagina om meer te weten te komen over de overgebleven opportuniteiten. ­­