Wil je je woning verhuren, dan moet je eigendom eerst aan bepaalde vereisten voldoen. Deze zeven artikelen vanuit het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 helpen je al een flink eind op weg. Met wat vertaling en toelichting ben je zeker op de hoogte van wat elke regel wil zeggen, zonder de omslachtige taal van wetgevers. Nu kan je gerust je woning verhuren, en op beide oren slapen. Wil je toch de letterlijke wetgeving raadplegen, dan kan dat via de link onderaan.

woning verhuren

Artikel 1 – Woning verhuren

Onderstaande artikels zijn van toepassing op het verhuur van onroerend goed, bestemd als hoofdverblijfplaats van de huurder. Het woonvertrek is een gedeelte van een woning bestemd om te worden gebruikt als keuken, woon- of slaapkamer.

Dat wil zeggen dat je hier specifieke informatie vindt voor langetermijnverhuur waarbij de huurders wonen in jouw eigendom. Voor verhuur van vakantieverblijven of roerende goederen zoals caravans bestaan er aparte regels.

Artikel 2 – wat niet

De volgende lokalen kunnen geen woonvertrek vormen: de voor- of inkomhallen, de gangen, de toiletten, de badkamers, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen.

De oppervlakte en het volume van de woning moet voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en te slapen. Elke woning moet minimaal één vertrek hebben bestemd als woon- en slaapkamer.

Met andere woorden, je huurder moet aan zijn of haar basisbehoeften kunnen voldoen met het huren van je woning. Ze moeten verschillende kamers met verschillende functies ter beschikking hebben, zodat ze voldoende kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Artikel 3 – staat van je woning

Het onroerend goed, inclusief de fundering, de vloeren en het timmerwerk mogen geen uitwendige of inwendige structurele of stabiliteitsgebreken vertonen of andere gebreken zoals scheuren, breuken, uitgesproken slijtageverschijnselen of de aanwezigheid van zwammen of parasieten die de veiligheid of gezondheid in het gedrang kunnen brengen.

Uw woning moet dus goed in orde zijn. Net zoals bij het vorige artikel, zorgt de wetgeving hier vooral voor de toestand van de huurder. Iedereen heeft recht op degelijk onderkomen, zonder bijkomende kopzorgen. Bovendien geniet je ook subsidies wanneer je bepaalde problemen in huis wil oplossen, waardoor de waarde van je pand omhoog gaat. Ben je niet van plan ooit door te verkopen? Dan kan je gerust zijn dat je pand een lang leven beschoren is door de verbeteringen die je aanbrengt.

Artikel 4 – vocht

De woning moet vrij zijn van vochtinfiltratie door het dak, de dakgoten, de muren of het buitenschrijnwerk, alsook van opstijgend vocht via de muren of vloeren die de gezondheid in gedrang kunnen brengen.

De wet benadrukt vocht als een op zichzelf staand probleem, aangezien het heel veel andere schade met zich kan meebrengen. De barsten, scheuren, stabiliteitsproblemen en veel andere gebreken uit het vorige artikel kunnen allemaal veroorzaakt worden door vocht. Daarnaast brengt vocht ook heel veel gezondheidsproblemen met zich mee voor de bewoners, zoals door schimmels of giftige stoffen die vrijkomen bij verdamping. Daarom is het ook heel belangrijk om degelijke verwarming in de woning te installeren. Die nood wordt benadrukt in hetzelfde KB, bij normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid.

Artikel 5 – licht en lucht

Ten minste de helft van de woonvertrekken bestemd om te worden gebruikt als woon- of slaapkamer moeten voorzien zijn van een natuurlijke lichtbron. Deze moet ten minste 1/12 bedragen van de vloeroppervlakte van dit vertrek.

De badkamer, douche of toilet die niet kunnen worden verlucht via een raam moeten tenminste beschikken over een opening, een verluchtingsrooster of –koker. Deze moet in geopende toestand minimum 0.1% van de vloeroppervlakte bedragen.

In het verlengde van de vorige artikelen, zijn lichttoevoer en luchtcirculatie heel belangrijk in de woning. Zowel voor de huurder als voor het pand zelf zijn die van groot belang. Verluchting gaat problemen zoals vocht tegen, terwijl licht vooral belangrijk is voor de fysieke en mentale toestand van de mens. Bovendien is goede verluchting ook van heel groot belang wanneer er bijvoorbeeld iets zou mislopen met een gasinstallatie.

Artikel 6 – voorzieningen

De woning moet ten minste voorzien zijn van

  • Een eigen, permanent toegankelijk tappunt voor drinkbaar water
  • Een gootsteen met reukafsnijder
  • Een eigen toilet
  • Een elektrische installatie, goedgekeurd door een erkende keuringsinstelling
  • Voldoende verwarmingsmiddelen die geen risico inhouden bij normaal gebruik
  • Een permanente toegankelijkheid tot de smeltveiligheden van de elektrische installatie van de woning.
  • Een rookmelder (sinds 1 januari 2013)

Ook hier zijn de vereisten vooral gericht op de basisbehoeften van de bewoner. Het pand moet immers niet enkel een dak boven het hoofd bieden, maar ook meehelpen in de levenskwaliteit. Veiligheid boven alles, ook voor je woning zelf. Goede brandveiligheid en een niet-lekkende kraan zijn voor de staat van je pand onontbeerlijk.

Artikel 7 – Toegang

De eigen woonvertrekken moeten steeds vrij toegankelijk zijn om uw woning te verhuren, zodat enkel de bewoners toegang hebben. 

Dit artikel slaat vooral op de privacy van de bewoner. Het gebouw of de kamers die de huurder huurt moet gewoon exclusief van hen zijn.  Ze betalen huur voor hun verblijf, en dus wordt het in de praktijk van hen. Ze behandelen het gebouw alsof het van hen was, en in principe moet je dat ook doen. Daartegenover staat ook dat de huurder zich moet gedragen als “goede huisvader”, een juridisch principe dat jou beschermt. Daardoor moeten ze er alles in hun macht aan doen om het pand waarin ze wonen te verzorgen en onderhouden, en schade tegen te gaan. Je bent dus wel beschermd.

Uw woning verhuren blijkt dus helemaal niet moeilijk. Als eigenaar verzorg je je pand altijd, zodat je er lang kan van genieten. Bij verhuur is dat niet anders. Je zorgt ervoor dat je zelf in je woning zou willen wonen, en dan kan je op zoek naar bewoners. Zo zijn zij gelukkig in hun nieuwe huis, en kan jij genieten van de maandelijkse huuropbrengst. Wil je er volledige vanaf zijn? Dan kan je je woning verhuren met verhuurgarantie. Dan ben je altijd in orde.

Lees je graag meer? Raadpleeg dan de wetgeving over woningverhuur.