Vehuurgarantie, het lijkt een term die bijna te goed klinkt om waar te zijn. Iedereen die vastgoed heeft en dit op een regelmatige basis probeert te verhuren, weet dat dit niet altijd evident is. Huurders blijven minder lang dan verwacht, huurders willen het huis niet uit, huurders betalen niet. Bij verhuurgarantie komen al deze problemen niet voor, maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

verhuurgarantie

SVK of verhuurgarantie

Uw appartement verhuren met garantie dat doet u niet zelf. Daarbij rekent u op kapitaalkrachtige partners. Bij Alysee werken wij hiervoor samen met het Sociaal Verhuurkantoor van Oostende en/of Blankenberge.

Bij de aankoop van uw appartement, geeft u uw appartement uit handen aan zo’n kapitaalkrachtige partner. U blijft eigenaar van uw appartement, maar de uitbating wordt van u overgenomen.
Hierbij bestaan verschillende formules. Zo kiest u zelf als u uw appartement wil uitlenen aan het verhuurkantoor voor 9, 15, 18 of 27 jaar. Voor deze gehele periode neemt het verhuurkantoor alle zorgen op zich. Zij gaan voor u op zoek naar huurders, zorgen voor eventuele herstellingen en nemen daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor wanbetalers.

Concreet krijgt u op deze manier elke maand een vast bedrag op uw rekening gestort. Zelfs wanneer er geen huurders gebruik maken van uw appartement of wanneer er problemen zijn met wanbetalers. U wordt verzekerd van een vast bedrag dat maandelijks uw richting uit komt.

Cijfers

Zoals eerder vermeldt wordt er elke maand een vast bedrag op uw rekening gestort. Maar hoeveel is dat nu precies?

Oostende

studio: u ontvangt elke maand €400.
1 slaapkamer: U ontvangt elke maand €450.
2 slaapkamers: U ontvangt elke maand €500

Blankenberge

studio: u ontvangt elke maand €350.
1 slaapkamer: U ontvangt elke maand €400.
2 slaapkamers: U ontvangt elke maand €450.

Wist u trouwens ook dat u kunt gebruik maken van BTW-recuperatie wanneer u vertrouwt op een verhuurkantoor? Als u kiest voor de formule van 15 jaar, betaalt u 21% BTW (bij nieuwbouwappartementen), maar recupereert u 9%. Hierdoor ligt uw netto rendement vanzelfsprekend een stuk hoger.

Indien u nog verdere informatie wenst over verhuurgarantie, kunt u altijd terecht bij één van onze adviseurs. Klik hier.