Levensverzekeringen staan in de categorie ‘sommenverzekeringen’.  Dat wil zeggen dat er een bepaalde som geld wordt uitbetaald bij een vooraf overeengekomen gebeurtenis. Een levensverzekering betaalt dus een bepaalde som geld uit bij een bepaalde gebeurtenis. Dit kan zowel zijn bij het in leven zijn van een persoon op een bepaalde datum, het overlijden van de verzekerde of het verlopen van de verzekering.

levensverzekering

Soorten levensverzekeringen

Ook al wordt het woord ‘levensverzekering’ snel in de mond genomen, er zijn toch verschillende vormen. Het is belangrijk ze allemaal te kunnen onderscheiden. Zo weet je zeker dat de vorm die je kiest helemaal bij je past.

Bij de overlijdensrisicoverzekering komt er een bedrag vrij wanneer de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de verzekering.

Lijfrenteverzekering betekent dat je een bedrag ontvangt wanneer je met pensioen gaat. Dit kan ook periodiek gebeuren. Veel mensen kiezen deze vorm om het pensioen aan te vullen.

Kapitaalverzekering wil zeggen dat de verzekering een bedrag zal uitkeren wanneer je nog in leven bent op een afgesproken datum. Deze vorm keert een bedrag ineens uit, en wordt vaak samen met een hypotheek afgesloten. Zo kunnen ze met de uitkering de hypotheek gedeeltelijk aflossen. De kapitaalverzekering kan een spaar- of beleggingsverzekering zijn.

  • Spaarverzekering: bij een spaarverzekering krijg je een vaste rente op je premies. Deze rente staat vast gedurende de duurtijd van de verzekering.
  • Beleggingsverzekering: bij deze verzekering worden de premies belegd in fondsen. Je kan zelf kiezen hoeveel risico je wil nemen.
  • Gemengde verzekering: de gemengde verzekering keert altijd uit. Bij in leven zijn ontvang je de uitkering op de einddatum. Overlijd je voor de einddatum, dan keert de verzekering het bedrag op dat moment uit.

 

Voor- en nadelen

Wanneer je financiële situatie het niet toelaat om na je overlijden voor nabestaanden te kunnen zorgen, zou dat een reden zijn om een verzekering af te sluiten

Een levensverzekering kan nuttig zijn voor verschillende doeleinden: je pensioen mee aanvullen of later een dure studie voor je kind betalen. Omdat er zeer veel soorten levensverzekeringen zijn is het verstandig om bij verscheidene verzekeraars prijs te vragen. Bekijk wat binnen jouw budget valt en of de verzekering bij jouw situatie past.