Sinds enkele jaren bewaren we onze centen niet meer in een sok onder de matras. In plaats daarvan laten we het meer geld opbrengen met investeringen, of stellen we ons veilig met verzekeringen. Een beetje meer nodig? Ook dat is geen probleem met gemakkelijke en goedkope leningen en kredieten. De financiële wereld voorziet talloze mogelijkheden om je geld te beleggen of in te zetten voor jezelf en je gezin. Maar welke opties zijn er allemaal? En waar moet je op letten wanneer je een beslissing maakt? In deze beknopte financiële gids vind je een samenvatting van alle paden die je kan bewandelen om aan je toekomst te bouwen.

financiële gids

Financiële gids: Spaarrekeningen en fondsen

Soorten spaarrekeningen

Spaarrekeningen bestaan er in alle soorten. Klassieke spaarrekeningen, pamperrekeningen, jongerenspaarrekeningen, huurwaarborgspaarrekeningen, voor ieder wat wils. De alternatieve spaarrekeningen brengen vaak een hoger rendement op, omdat de bank er zeker van kan zijn dat het geld voor een vaste periode bij hen blijft staan.

Naast de aard van de spaarrekening, kan ook de vorm ervan verschillen. Zo kan je naast een klassieke variant ook kiezen voor de online spaarrekening. Aangezien die de bank kosten en moeite bespaart, brengt zo’n rekening je beter rendement op. Je kan ze wel enkel online raadplegen en beheren, maar voor de rest voldoet ze aan exact dezelfde voorwaarden en wettelijke bepalingen als de klassieke vorm.

Waar mensen veel minder bij stilstaan, of zelfs helemaal nog nooit van gehoord hebben, is de regelementering van de spaarrekening. We zijn niet voor niets een financiële gids. De meeste spaarrekeningen zijn de gereglementeerde vorm. Die zijn fiscaal het voordeligst voor de spaarder, aangezien er onder een renteopbrengst van € 1880 helemaal geen belastingen geheven worden. Bij een hoger bedrag wordt er 15% afgehouden. Niet-gereglementeerde spaarrekeningen worden daarentegen belast vanaf het begin, en wel met 30%. Daar staat tegenover dat gereglementeerde rekeningen aan meer voorwaarden moeten voldoen, zoals een dagelijks wijzigende rentevoet en een getrouwheidspremie die vastligt voor een jaar.

Spaarfondsen

Tot slot zijn er ook spaarfondsen. De meest gangbare vorm daarvan is bij ons het pensioenspaarfonds. Daarbij stort je maandelijks een bedrag naar keuze, begrenst door een minimum- en maximumbedrag per jaar en per maand. Dat geld wordt door de bank voor jou belegd in aandelen, obligaties of beide. Door het grotere risico dat deze spaarvorm met zich meebrengt, brengt die ook veel meer op. Ze is vooral een goede optie als je ze op lange termijn kan uitspelen, waardoor schommelingen in de markt tijd hebben om te herstellen en je geld meer kan opbrengen.

Leningen en kredieten

Hoewel de termen vaak door mekaar gebruikt worden, bestaat er een verschil tussen leningen en kredieten. Bij een lening wordt het afgesproken bedrag ineens en volledig aan de gebruiker gegeven. Vervolgens wordt het naar op voorhand vastgelegde afspraken in schijven, met een bepaalde interestvoet en over een bepaalde tijdsduur terugbetaald.

Bij kredieten wordt er een bepaald bedrag ter beschikking gesteld van de gebruiker, en dat bedrag kan in zijn geheel of in delen opgenomen worden. Eens er een bedrag is opgenomen, verbindt de gebruiker zich ertoe dat bedrag in schijven terug te betalen. Dat verloopt, net zoals bij een lening, volgens op voorhand vastgelegde afspraken met een vaste rentevoet, in schijven en over een bepaalde periode. In tegenstelling tot een lening, kan de gebruiker bij een krediet blijven bedragen opnemen en terugbetalen, zolang die in totaal niet het op voorhand vastgelegde bedrag van het krediet overschrijdt.

Leningen bestrijken alle soorten doeleinden, en elke soort wordt vergezeld door specifieke voorwaarden. Een woninglening loopt bijvoorbeeld over een veel langere termijn dan een autolening. Een persoonlijke lening kan dan weer voor veel meer doeleinden worden afgesloten, maar heeft een hogere rentevoet. Daar kijk je dus vooral naar jouw persoonlijke noden.

Met kredieten betaal je minder rente dan met leningen, aangezien er enkel rente geheven wordt op het opgenomen bedrag. Je betaalt dus enkel voor wat je gebruikt, en niet voor de afgesproken beschikbare limiet. Kredieten brengen dan weer meer risico met zich mee, door hoe flexibel ze te gebruiken zijn, en de wisselende rentevoet.

Verzekeringen

Bij verzekeren vinden we een heel aparte vorm van veiligstellen. Daar betaal je een vast bedrag voor een bepaalde op voorhand afgesproken dekking. Als er met jou of je omgeving iets onvoorziens gebeurt dat binnen die dekking valt, hoef je zelf geen torenhoge bedragen meer op te hoesten. De verzekering betaalt die namelijk voor u. Zo kan je erop aan dat je in elke situatie, voorzien of onvoorzien, helemaal gerust kan zijn.

Er bestaan veel verschillende vormen van verzekeringen, die door elke verzekeringsmaatschappij anders ingevuld kunnen worden. Elke maatschappij kan andere dekking aanbieden, maar ook verschillende invullingen geven aan dezelfde soort verzekering. Hoe meer je verzekering dekt, hoe meer je ervoor betaalt.

Globaal gezien onderscheiden we drie verschillende soorten: schadeverzekering, zorgverzekering en levensverzekering. Schadeverzekeringen dekken een bepaald object in geval van schade. Bij een autoverzekering wordt bijvoorbeeld enkel schade aan de auto betaald. Zorgverzekeringen dekken kosten die, de naam zegt het al, gemaakt worden naar zorg toe. Daarmee kan je bijvoorbeeld consultaties bij de huisarts, ziekenhuisopnames en voorgeschreven medicatie geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Tot slot is er de levensverzekering, die de verzekerde als persoon dekt in andere kosten dan zorg, zoals bijvoorbeeld in geval van overlijden.

Toekomst

Bij banken en verzekeringskantoren kan je talloze wegen uit met je geld. Investeren, lenen, verzekeren: allemaal andere manieren om aan de toekomst te werken. Informeer je goed, bekijk alle opties, lees de financiële gids en bewaak je doelen. Zo maak je de beste beslissing om te werken aan je toekomst, en die van je kinderen. Slaap op beide oren, en ga met een gerust hart je pensioen tegemoet.