De belastingen op huurinkomsten zijn ingewikkelder dan ze lijken. In tegenstelling tot andere inkomsten is er geen exacte belasting op deze ontvangen gelden. De bedragen die je betaalt hangen af van enkele factoren: de locatie, het KI (kadastraal inkomen) en de indexatiecoëfficient. In België betaal je twee belastingen: personenbelasting & onroerende voorheffing, ook wel gekend als grondbelasting.

 

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen stelt de netto huurinkomst voor op 1 januari 1975. De vaststelling hiervan gebeurt door de Administratie van het Kadaster, Registratie En de Domeinen (AKRED). Als je een woning bouwt of verbouwt, moet je dit ook binnen de 30 dagen na voltooiing van de werken melden aan AKRED, anders riskeer je een boete of vervolging. Daarna komen ze bij je langs en stellen ze het KI vast waarna het wordt opgestuurd per aangetekend schrijven.

Personenbelasting

Je wordt niet belast op de huurinkomsten, maar op een berekening met het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen wordt geïndexeerd, waarna er 40% wordt bijgeteld. De formule gaat als volgt

KI x indexatiecoëfficiënt x 1.4 = bv. € 1000

Als je in de schijf van 50% valt, betaal je dus  € 500 aan personenbelasting.

Daarbovenop moet je nog eens de gemeentebelasting rekenen, die je online kan terugvinden

In Gent is dat momenteel 6.9%, waardoor je dus in totaal € 500 + € 69 aan belastingen op je huurinkomsten betaalt.

Onroerende voorheffing (grondlasten)

Op basis van het kadastraal inkomen berekent men hoeveel je aan grondlasten moet betalen. Hoe lager dat is, hoe minder je betaalt. De onroerende voorheffing wordt verdeeld tussen het Gewest, de provincie en de gemeente. Dit is telkens een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Aangezien dit in drie wordt gesplitst zijn er dus ook 3 percentages.

  1. Gewestelijk: de onroerende voorheffing in Vlaanderen bedraagt 2.5%, in Brussel en Wallonïe is dit 1.25% (bv. 1000 x 0.025 = 25). € 25  is met andere woorden de basisheffing
  2. Provinciaal: daarvoor neem je,de basisheffing dat je gewestelijk betaalt maal de opcentiemen van de provincie (bv. 25 x 290/100 = 72.5)

 

  1. Gemeentelijk: hiervoor neem je de basisheffing x opcentiem (bv. 25 x1450/100 = 362.5

Voor het totaal te weten tel je bovenstaande op: 25 + 72.5 + 362.5 = 460

Verminderingen

In sommige gevallen kan je genieten van een vermindering van de belastingen op huurinkomsten. Dat is bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een bescheiden woning (laag KI). Andere verminderingen zijn gericht naar de bewoner van de woning. Dit kan zowel eigenaar als huurder zijn. Als het over een huurwoning gaat, komt deze vermindering ten goede van de huurder en mag deze het bedrag aftrekken van de huurprijs.

 

Het gaat over volgende verminderingen:

  • Gezinshoofd met een handicap
  • Grootoorlogsverminkte
  • Kinderen ten laste
  • Personen met een handicap ten laste
  • Vermindering voor andere personen dan kinderen of personen met een handicap ten laste (die persoon kan nooit je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn

 

Nu je alles te weten bent gekomen over belastingen op huurinkomsten… Zin gekregen in een investering met verhuurgarantie? Lees hier meer.