Als je eigenaar bent van een tweede verblijf heeft dat fiscaal enkele gevolgen. Naargelang de locatie en tal van andere factoren kan je bekijken hoeveel kosten dit met zich zou meebrengen. Eerst introduceren we de gewone onroerende voorheffing en personenbelastingen, dan bekijken we samen je belastingaangifte tweede verblijf.

belastingaangifte tweede verblijf

ONROERENDE VOORHEFFING

Als je in België een tweede verblijf hebt, moet je elk jaar onroerende voorheffing betalen. Die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente, maar komt vaak ongeveer overeen met de waarde van het kadastraal inkomen.

Personenbelasting

Je wordt niet belast op de huurinkomsten, maar op een berekening met het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen wordt geïndexeerd, waarna er 40% wordt bijgeteld. De formule gaat als volgt:

KI x Gezondheidsindex x 1.4 = vb. 1000

Indien je in de schijf van 50% valt, betaal je dus  500 euro aan personenbelasting.

Daarbij moet je nog eens de gemeentebelasting rekenen, die kan je gemakkelijk via de voorgaande link vinden. In Oostende is dat momenteel 6.5%, waardoor je dus in totaal 500+65 aan belastingen betaalt.

Tweede verblijfstaks

Veel gemeenten, en zeker De Kust & De Ardennen, heffen een jaarlijkse gemeentebelasting op tweede verblijven: de tweede verblijfstaks. Dit bedrag schommelt tussen de 300 en de 1000 euro, naargelang de gemeente. Die berekening verloopt dus helemaal hetzelfde als bij je eerste woning.

Verminderingen

In sommige gevallen kan je genieten van een vermindering van de onroerende voorheffing. Dat is bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een bescheiden woning (laag KI). Andere verminderingen zijn gericht naar de bewoner van de woning. Dit kan zowel eigenaar als huurder zijn. Als het over een huurwoning gaat, komt deze vermindering ten goede van de huurder en mag die het bedrag aftrekken van de huurprijs.

Het gaat over volgende verminderingen:

  • Gezinshoofd met een handicap
  • Grootoorlogsverminkte
  • Kinderen ten laste
  • Personen met een handicap ten laste
  • Andere personen dan kinderen of personen met een handicap ten laste (de persoon kan nooit je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn)

 

Bent u intussen nog steeds op zoek naar uw tweede verblijf? Ontdek hier alle projecten